Wettelijke kennisgeving

Disclaimer

Op het gebruik van deze webshop www.indofood2go.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze webshop, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Indofood2go streeft ernaar op deze webshop altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat Indofood2go niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van informatie. De juridische informatie op de webshop is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervaging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indofood2go aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de webshop en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de webshop of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Indofood2go en de gebruiker van de webshop ontstaan.

E-mail
Indofood2go garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangt van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Indofood2go te corresponderen, accepteert u dit risico

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Indofood2go zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Indofood2go daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Indofood2go is er alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat de informatie over de producten op onze website zo nauwkeurig mogelijk is. In de loop van tijd kunnen er door de leverancier aanpassingen gedaan worden op de etiketten waarmee de ingrediënten, voedingswaarde, dieet- of allergie informatie kunnen veranderen. Wij raden u dan ook aan om onze informatie ter kennisgeving aan te nemen, maar altijd het werkelijk product te controleren op veranderingen in de etikettering die voor u van toepassing kunnen zijn voor u het product nuttigt. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.